Obchodní podmínky Online výuky 2020

Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Maltalingua Ltd. a každým jednotlivcem nebo skupinou lidí – dále jen „klient“ nebo „student“ – kteří potvrzují rezervaci za účelem využití služeb poskytovaných Maltalingua Ltd.

resp. Maltalingua School of English

Obchodní Podmínky pro Online lekce 2020
1. Maltalingua poskytuje online skupinové kurzy (4-8 studentů) a Online soukromé hodiny.
2. Maltalingua poskytuje online lekce pro následující úrovně: A1, A2, B1, B2 a C1.
3. Maltalingua nabízí skupinové přípravné kurzy IELTS a poskytuje soukromé hodiny pro přípravu FCE, CAE a CPE.

1. Připojení k Internetu

1. Učitelé a studenti si musí zajistit dobré připojení k internetu pro každou lekci, která je nutná k připojení k videu, a zajistit, aby nedocházelo k rušení lekce z pozadí. Maltalingua nedoporučuje používání internetových kaváren, jelikož připojení nemusí být/není spolehlivé.
2. Maltalingua doporučuje, aby studenti nosili sluchátka pro optimální online zážitek.
3. Pokud se student nemůže připojit k lekci z důvodu technických problémů nebo špatného připojení k internetu, bude lekce zpravidla ztracena. U soukromých lekcí může učitel souhlasit s přesunutím lekce na jiný termín, podle vlastního uvážení.
4. Pokud student nedodrží body a) & b) a jeho technické problémy se dotknou ostatních studentů, vyhrazuje si učitel právo ignorovat studenta nebo vypnout jeho kameru během hodiny. Pokud k tomu dojde, budou student a učitel komunikovat prostřednictvím soukromého chatu a studentovi popřípadě pomůže technická podpora, viz/dle písmeno e).
5. Pokud studenti potřebují technickou podporu, člen týmu Maltalingua se připojí ke třídě a komunikuje se studentem prostřednictvím soukromého chatu, aby pomohl vyřešit problém soukromě, aniž by narušil běh hodiny celé třídy.

2. Skupinové třídy

1. Studenti získají odkaz na připojení k online výuce 15 minut před začátkem kurzu. Odkaz je platný pouze pro danou třídu a studenti budou muset následovat nový odkaz, aby se mohli připojit do jiné skupinové výuky.
2. Rozvrh výuky pro Standardní kurz je 9.00 – 10.30 a 11.00 – 12.30
Rozvrh výuky pro Intenzivní kurz je 13.30 – 15.00
Doba výuky se může měnit.
3. Je povinností studenta dorazit a přistoupit k online lekci zodpovědně, být způsobilý se učit a věnovat této lekci plnou pozornost. Během výuky by studenti neměli být rozptylováni e-maily, telefonními hovory nebo sociálními médii, jelikož by to mohlo ovlivnit učení.
4. Studenti se musí řídit pokyny a jednat s jejich učiteli a ostatními studenty s respektem.
5. Povinností studenta je dokončit zadanou práci včas, a s důrazem na kvalitu práce.
6. Kromě školního e-mailu dostanou studenti pracovní e-mail učitele, aby dále usnadnili komunikaci ohledně svých online lekcí.

3. Soukromé lekce

1. Soukromé lekce jsou platné 6 měsíců od data zakoupení. Maltalingua může souhlasit s prodloužením hodin podle vlastního uvážení.
2. Mezi studenty a učiteli jsou uspořádány soukromé hodiny lekce. Student musí dohodu potvrdit e-mailem a musí se hodiny zúčastnit.
3. Pokud je student pozdě, tato část lekce se ztratí. Učitelé čekají na zpožděné 20 minut, po uplynutí této doby již učitel není povinen zůstat ve spojení a provádět zbývající část hodiny.
4. Student nemusí dodržovat jediný rozvrh. Soukromé online lekce jsou časově flexibilní. Studenti se mohou rozhodnout, zda budou mít k dispozici tolik hodin nebo jen tolik málo hodin v závislosti na dostupnosti učitele. Lekce musí být objednány předem, aby nedošlo ke oboustrannému zklamání.
5. Studenti mohou ukončit výuku kdykoli, pokud si přejí přestávku nebo mají naplánovanou dovolenou.
6. Pokud studenti potřebují přeplánovat hodinu, musí být učiněno oznámení 24 hodin před uskutečněním hodiny. Oznámení musí být podáno písemně e-mailem. Oznámení prostřednictvím SMS nebo sociálních médií není přijato. Pokud studenti neinformují učitele 24 hodin před plánováním lekce, lekce bude ztracena.
7. Povinností studenta je přistoupit k lekci, být způsobilý se učit a věnovat této lekci plnou pozornost. Během výuky by studenti neměli být rozptylováni e-maily, telefonními hovory nebo sociálními médii, jelikož by to mohlo ovlivnit učení. Studenti se musí řídit pokyny a jednat se svými učiteli s respektem.
8. Povinností studenta je dokončit zadanou práci včas, a s důrazem na kvalitu práce.
9. Maltalingua nezodpovídá za naučenou částku, rychlost, jakou se studenti učí, úroveň dosažených znalostí nebo jazykovou plynulost studentů. Progres (a rychlost) je zodpovědností studenta na základě jejich odhodlání a schopností.